Croatian(HR)English (United Kingdom)
De Zan, Tihana
dipl.ing.

Adresa:
Institut "Ruđer Bošković"
Zavod za molekularnu biologiju
Bijenička 54
Zagreb
10000

Telefon: +385-1-4561145
Fax: +385-1-4561177

Info: stanični odgovor na citotoksični stres