Croatian(HR)English (United Kingdom)
Kapitanović, Sanja
dr.sc.

Adresa:
Institut "Ruđer Bošković"
Zavod za molekularnu medicinu
Bijenička 54
Zagreb
10000

Telefon: +385-1-4561108
Fax: +385-1-4561010

Info: molekularna genetika i farmakogenetika gastrointestinalnih tumora