Croatian(HR)English (United Kingdom)
Majhen, Dragomira
dr.sc.

Adresa:
Institut "Ruđer Bošković"
Zavod za molekularnu medicinu
Bijenička 54
Zagreb
10000

Telefon: +385-1-4561145
Fax: +385-1-4561177

Info: molekularna biologija