Croatian(HR)English (United Kingdom)
Marijanović, Inga
dr.sc.

Adresa:
PMF - Biološki odsjek
Zavod za molekularnu biologiju
Horvatovac 102A
Zagreb
10000

Fax: +385-1-4606271

Info: apoptoza, mijeloproliferacije