Croatian(HR)English (United Kingdom)
Osmak, Maja
dr.sc.

Adresa:
Institut "Ruđer Bošković"
Zavod za molekularnu biologiju
Bijenička 54
Zagreb
10000

Telefon: +385-1-4560939
Fax: +385-1-4561177

Info: satnični odgovor na genotoksine