Croatian(HR)English (United Kingdom)
Ambriović Ristov, Andreja
dr.sc.

Adresa:
Institut "Ruđer Bošković"
Zavod za molekularnu biologiju
Bijenička 54
Zagreb
10000

Telefon: +385-1-4571240
Fax: +385-1-4561177

Info: otpornost na citostatike posredovana integrinima; vektori u genskoj terapiji tumora