Croatian(HR)English (United Kingdom)
Gajski, Goran
dipl.ing.

Adresa:
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
Jedinica za mutagenezu
Ksaverska cesta 2
Zagreb
10001

Telefon: +385-1-4673188
Fax: +385-1-4673303

Info: antitumorski prirodni spojevi