Croatian(HR)English (United Kingdom)
Aralica, Gorana
dr.sc.

Adresa:
KB Dubrava
Klinički zavod za patologiju
Av. Gojka Šuška 6
Zagreb
10000

Telefon: +385-1-2902743
Fax: +385-1-2903141

Info: patologija; hematopatologija