Croatian(HR)English (United Kingdom)
Kalafatić, Držislav
mr.sc.

Adresa:
KBC Zagreb
Klinika za ženske bolesti i porode
Zavod za ginekološku kirurgiju i urologiju
Petrova 13
Zagreb
10000
+385-1-4606646


Info: genetika ginekoloških karcinoma, patoanatomija defekata dna zdjelice u žena