Croatian(HR)English (United Kingdom)
Karanović, Sandra
dr.med.

Adresa:
KBC Zagreb
Zavod za nefrologiju, arterijsku hipertenziju i dijalizu
Kišpatićeva 12
Zagreb
10000

Telefon: +385-1-2388271

Info: endemska nefropatija, karcinomi mokraćnog sustava