Croatian(HR)English (United Kingdom)
Leović, Dinko
dr.sc.

Adresa:
KBC Osijek
Odjel za maksilofacijalnu kirurgiju
J. Huttlera 4
Osijek
31000

Telefon: +385-31-511466
Fax: +385-31-511462

Info: maksilofacijalna onkologija