Croatian(HR)English (United Kingdom)
Matokanović, Mirela
dipl.ing.

Adresa:
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju
Domagojeva 2
Zagreb
10000

Telefon: +385-1-6394787
Fax: +385-1-4612716

Info: istraživanje novih lijekova u terapiji tumora