Croatian(HR)English (United Kingdom)
Matovina, Mihaela
dr.sc.

Adresa:
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Braće Branchetta 20
Rijeka
51000

Telefon: +385-51-651111

Info: humani papiloma virus, virusna etiologija raka