Croatian(HR)English (United Kingdom)
Milković Mrakovčić, Lidija
dipl.ing.

Adresa:
Institut "Ruđer Bošković"
Zavod za molekularnu medicinu
Bijenička 54
Zagreb
10000

Telefon: +385-1-4571212
Fax: +385-1-4561010

Info: uloga oksidacijskog stresa i lipidne peroksidacije u progresiji i regresiji raka