Croatian(HR)English (United Kingdom)
Orešković, Slavko
Prof.dr.sc.

Adresa:
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
KBC Zagreb
Klinika za ženske bolesti i porode
Odjel za ginekološku kirurgiju
Lašćinska cesta 39A
Zagreb
10000