Croatian(HR)English (United Kingdom)
Tomasović-Lončarić, Čedna
mr.sc.

Adresa:
KB Dubrava
Klinički zavod za patologiju
Av. Gojka Šuška 6
Zagreb
10000

Telefon: +385-1-2903712
Fax: +385-1-2903-141

Info: patologija dojke, hematopatologija