Croatian(HR)English (United Kingdom)
Tomić, Vlatka
dr.med.

Adresa:
KB "Sestre milosrdnice"
Klinika za ginekologiju i porodništvo
Vinogradska 29
Zagreb
10000

Telefon: +385-1-3787327

Info: ginekološka endokrinologija, humana reprodukcija, karcinomi ovarija