Croatian(HR)English (United Kingdom)
06.06.2012. GOSTUJUĆE PREDAVANJE
sladeGostujući predavač: dr. sc. Neda Slade, Laboratorij za molekularnu onkologiju, Zavod za molekularnu medicinu, Institut "Ruđer Bošković".

Naziv predavanja: "Mutacije gena p53 kao biljeg za aristolohičnu kiselinu u karcinomu gornjeg dijela mokraćnog sustava"