Croatian(HR)English (United Kingdom)
09.02.2017. GOSTUJUĆE PREDAVANJE

jbGostujući predavač: Dr. sc. Jelena Barbarić, dr. med., Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar", Zagreb

 

Naziv predavanja: "Osobitosti trendova incidencije i mortaliteta od melanoma kože u Hrvatskoj i zemljama jugoistočne Europe"

 

Termin: Četvrtak 9.2.2017. u 14:00 sati u dvorani III. krila Instituta Ruđer Bošković