12/12/2018

Godišnja skupština

Datum održavanja: 12/12/2018

Godišnja skupština HDIR-a sa predavanjima autora nagrađenih postera na petoj konferenciji HDIR-a.

Pozivamo vas na Godišnju skupštinu HDIR-a koja će se održati u srijedu 12.12.2018. g. na Institutu Ruđer Bošković u dvorani III. krila s početkom u 13 sati.

Tom prigodom predavanja će održati autori dva postera nagrađena na „HDIR-5: Translating Science to Medicine – Targets and Therapeutics" – Petoj konferenciji HDIR-a s međunarodnim sudjelovanjem (8.-10.11.2018., Zagreb):

  • prof. dr. sc. Janoš Terzić , Medicinski fakultet, Split

    poster Korać Prlić i sur. "Stat3 signaling is essential for bladder cancer progression"

  • doc. dr. sc. Petar Ozretić, Institut Ruđer Bošković, Zagreb poster Ozretić i sur. "Interaction of microRNA molecules and Hedgehog-GLI signaling pathway genes in high-grade serous ovarian cancer"

Nakon predavanja održat će se Godišnja skupština HDIR-a.