11/8/2019

Movember na IMI-u

Datum održavanja: 11/8/2019

HDIR najavljuje Movember u predavaonici Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada.