Croatian(HR)English (United Kingdom)
01/10/2018 INTRODUCTION TO MOLECULAR MODELING WORKSHOP
Cilj radionice je upoznati istraživače koji u svom radu koriste eksperimentalne metode s komplementarnim in silico metodama molekulskog modeliranja (MM), posebice s njihovom primjenom u istraživanju molekularnih osnova bolesti. Na radionici će biti predstavljene neke od metoda MM koje se često koriste u interdisciplinarnom istraživačkom radu, kao što su komparativno modeliranje proteina, molekulsko uklapanje, molekulska dinamika, virtualni probir aktivnih kemijskih spojeva, modeliranje kvantitativnog odnosa strukture i aktivnosti (engl. Quantitative Structure-Activity Relationship, QSAR) te utjecaja fizikalno-kemijskih svojstava na ADME/Tox obilježja kemijskih spojeva (engl. Absorption, Distribution, Metabolism and Excretion/Toxicology). Uz kratki opis temeljnih pretpostavki i teorijske pozadine, bit će dani konkretni primjeri iz prakse. U sklopu ove radionice polaznici će i praktično sudjelovati u pretraživanju javno dostupnih baza podataka kemijskih spojeva i njihovih bioloških interakcija. Također će biti upoznati s programina za vizualizaciju kemijskih spojeva i njihovih kompleksa (ChemAxon, Pymol, VMD).

Radionicu vode dr. sc. Višnja Stepanić, dr. sc. Marko Tomin i prof. dr. sc Sanja Tomić s Instituta Ruđer Bošković (IRB) koji u svom radu primjenjuju metode MM u istraživanju interakcije kemijskih spojeva s biološkim molekulama, proteinima i nukleinskim kiselinama, u cilju razumijevanja mehanizma njihovog djelovanja i dizajna novih spojeva s biološkim djelovanjem.

 

Program

09:00-09:45

Molekulsko modeliranje – što je to? Višnja Stepanić, IRB

09:45-10:30

Komparativno modeliranje proteina. Molekulska dinamika. Marko Tomin, IRB

10:30-11:00

pauza (kavu sponzorira HDIR)

11:00-11:45

Molekulsko uklapanje. Modeliranje farmakofora. Virtualni probir aktivnih molekula. Višnja Stepanić, IRB

11:45-12:30

Modeliranje odnosa strukture i aktivnosti / svojstava kemijskih spojeva. kvantitativni modeli. 1D-4D. Sanja Tomić, IRB

12:30–13:00

Klasifikacijski modeli. ADME. Molekularna sličnost. Višnja Stepanić, IRB

13:00-14:00

pauza za ručak

14:00-15:00

Crtanje kemijskih spojeva i pretraživanje baza podataka s biološkim aktivnostima. Višnja Stepanić, IRB

15:00-16:00

Dohvat eksperimentalno određenih 3D struktura proteina/DNA preko interneta. Vizualizacija i analiza kompleksa. Sanja Tomić, Višnja Stepanić i Marko Tomin, IRB

 

Radionica će se održati u ponedjeljak, 1. listopada 2018. g. u računalnoj učionici knjižnice V. krila Instituta Ruđer Bošković (Bijenička 54, Zagreb) s početkom u 9h.

Prijava na radionicu je zatvorena jer se već prijavio maksimalan broj kandidata (16).