Croatian(HR)English (United Kingdom)
12/12/2019 GENERAL ASSEMBLY
DMajhenPozivamo vas na Godišnju skupštinu HDIR-a koja će se održati u srijedu 12.12.2019. g. na Institutu Ruđer Bošković u dvorani III. krila s početkom u 14 sati.

 

Tom prigodom predavanje pod nazivom "Primjena virusnih vektora u terapiji tumora" održati će dr. sc. Dragomira Majhen iz Laboratorija za staničnu biologiju i prijenos signala Zavoda za molekularnu biologiju Instituta Ruđer Bošković, Zagreb.


Nakon predavanja održat će se Godišnja skupština HDIR-a.

 

DNEVNI RED:

1. Prihvaćanje dnevnog reda

2. Izvještaj predsjednice HDIR-a o aktivnostima Društva u 2019. g. i planovi rada za 2020. g.

3. Izvještaj tajnika HDIR-a

4. Izvještaj rizničarke HDIR-a

5. Razno

 

Nakon sastanka pozivamo vas na druženje uz kavu i kolače.